piątek, 6 kwietnia 2012

Jednoosobowa decyzja ECHR

Krzysztof Puzyna, 6 kwietnia 2012 roku     
Protest wyborczy PuzynaWyjaśnienia do protestu  |  Skarga do Strasbourga

Ostateczna decyzja ECHR (ETPCz)  to jednoosobowa decyzja sekretarza prawnego K. Kosowicza.

Jestem przeciwny niekontrolowanym, jednoosobowym decyzjom ECHR,  wyglądają one wtedy jak manipulacje. Jak wynika z listu European Court of Human Rights, ECHR (patrz u dołu), obalić samozwańczy rząd, który oszukał wybory w drodze elektronicznej manipulacji, jest według mieszczańskich reguł sprawiedliwości sądowej niemożliwe!  Jeden sędzia I. Berro-Lefèvre, rozstrzygnął skargę na jakieś nieznanej mi podstawie i bez autoryzacji jej tłumaczenia. Co i jak mu polski Sekretarz Prawny K. Kosowicz ze skargi przetłumaczył to tylko on wie.
Droga do Strasbourga nie stała się drogą do sprawiedliwości i spokoju społecznego.  Tusk jest zbyt gorliwym sługą niemieckim, wyprzedającym Polskę, by go stawiać na salonach europejskich pod znakiem zapytania. Takie oszustwo wyborcze według licznych głosów protestów  z Irlandii było też zastosowane podczas drugiego poprawionego referendum odnośnie traktatu lizbońskiego:  "I strongly believe the vote was rigged. I campaigned for two months previous to the referendum and at least 90% of the people were adamantly voting No."
 Jest to, więc trik niewymyślony w Polsce. Pocieszeniem dla mnie jest, że zawsze byłem i jestem przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Znałem jej plany przyłączenia Polski, jako zaplecza taniej siły roboczej od początku lat 80-tych.
W partii pokera jak się powie "sprawdzam!" To trzeba karty pokazać, takie są reguły gry, do których się gracze zobowiązali. Jak gracz nie chce pokazać to musi płacić! Jak nie płaci to kula w łeb.
Takie reguły ustanowił też pisemnie Sejm RP i potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza. Widać pisemne reguły wyborcze nie są nic warte jak wszystko jest zdominowane przez jedną bandę oszustów.
Wybory, których wyników nie pozwolono sprawdzić, nie byłyby uznane za poprawne przez uczciwą opozycję!  Wszyscy w sejmie, a szczególnie członkowie PiS-u są winni tej manipulacji, gdyż uznali jej wyniki pomimo, że wielu ludzi domagało się ich sprawdzenia. Wynika z tego, że Kaczyńskiemu obiecano przy następnym elektronicznym ustawianiu wyników lepsze pozycje. Następne rozdanie (kart wyborczych) niestety nie wyczyści Polski ani z pcheł ani ze wszy i nie wyrwie jej z rąk globalnych wampirów. Nie zrobi tego żadna "wybrana" partia ani żadny klon partyjny- czyli ani PO ani PiS ani Palikot ani PS.
Bezczelna manipulacja wyników wyborów doszła do skutku, gdyż Polacy za bardzo wierzą w "jaśnie państwo", w autorytety.  W aktualnej Polsce żaden tytuł ani tytuł naukowy ani tytuł sądowy ani z administracji rządowej, ani z kościoła nie gwarantuje ludzkiej uczciwości w stosunku do zwykłego obywatela. Uczciwość, poprawność jest tylko dla "swoich" z instytutu, z loży, z bandy, z sekty.
Uczciwość, poprawność dla narodu, dla zwykłych obywateli może powstać z systemu nowego ustroju demokracji bezpośredniej.  Generalne sprzątanie w Polsce mogą zrobić tylko Polacy w innych warunkach umowy społecznej - w ustroju demokracji bezpośredniej.
Jak mówią Szwajcarzy: Naród ma zawsze rację, nawet jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją.

Tutaj jest moja skarga indywidualna z tekstem, który wydrukowałem, podpisałem i wysłałem do Strasbourga.
Tutaj tekst Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Artykuł 34
Skargi indywidualne
Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.
Artykuł 35
Wymogi dopuszczalności
1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.
2. Trybunał nie rozpatruje żadnej
skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która:
a) jest anonimowa lub
b) jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.
3. Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie artykułu 34, jeśli uważa, że:
a) skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami niniejszej konwencji lub jej protokołów, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowi nadużycie prawa do skargi; lub
b) skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku, chyba że poszanowanie praw człowieka w rozumieniu niniejszej konwencji i jej protokołów wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi oraz pod warunkiem, że żadna sprawa, która nie została należycie rozpatrzona przez sąd krajowy, nie może być odrzucona na tej podstawie.
4. Trybunał odrzuca każdą skargę, którą uzna za niedopuszczalną w myśl niniejszego artykułu. Trybunał może tak zdecydować w każdej fazie postępowania.
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz