PKW Jaworski Stefan Odp.

Odpowiedź Przewodniczącego PKW Stefana J. Jaworskiego.
Strona 1
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/odp-pkw-str1.html
dalsze strony odpowiedzi PKW najłatwiej oglądać przez puknięcie w fotografię skanu.