Potwierdzenie odbioru protestu przez SN

http://umtsno.blogspot.com/2011/12/potwierdzenie-odbioru-protestu-i.html
przez puknięcie w obrazek na stronie potwierdzenia odbioru przejdziesz dalej