Koperta Postanowienia SN wysłanego do pełnomocniczki Wojda

Koperta dowodzi, że Postanowienie Sądu Najwyższego z Warszawy (SN) z 25 października 2011r. w "sprawie Krzysztofa Puzyny" wysłane listem poleconym przez SN, został wysłany do ustanowionej przez K. Puzyna pełnomocniczki pani Teresy Wojda, a z tym Sąd Najwyższy oficjalnie po raz drugi* zaakceptował podaną przez Krzysztofa Puzynę faksem z 18 października 2011r. pełnomocniczkę.


* po raz pierwszy telefonicznie 18.10.2011 przez sekretarkę SN, która nie miała żadnych zastrzeżeń do mojego faksu.
(patrz też komentarz Teresy Wojda)
oraz
STRONNICZY SĄD NAJWYŻSZY