Stowarzyszenie ARKA poparło protest

Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej "ARKA"
Stocznia Gdańska SA musi wrócić do właścicieli! Za nielegalną upadłością i sprzedażą Stoczni Gdańskiej stoją oficerowie z Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Bezpieczeństwa !
Protest Arka z załącznikiem, plik oryginalny, .pdf, 1,13 MB
ze strony

Stowarzyszenie poparło Protest Wyborczy.
Zachęcamy inne osoby i organizacje do uczynienia podobnych kroków.
"L.dz. SG 044/11. Gdańsk, dnia 04 listopada 2011 r.

Szanowny Pan prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  Prezes Sąd Najwyższego
 Pl. Krasińskich 2/4/6
 00-951 Warszawa

Wniosek
W imieniu 7,5 tys. stoczniowców Stoczni Gdańskiej SA domagamy się objęcia osobistym nadzorem, przez Pana Prezesa, postępowania protestu wyborczego, z dnia 17.10.2011 r., Pana mgr inż. Krzysztofa Puzyny.

Uzasadnienie
Naszym zdaniem argumenty przytoczone w proteście Pana Puzyny, przemawiają za nakazaniem przez Sąd Najwyższy ponownego ręcznego przeliczenia wyników wyborów 09.10.2011 r. Według dowodów przedłożonych w złożonym proteście, mogło dojść do manipulacji wyników. Jako Stowarzyszenie złożyliśmy doniesienie na Premiera Rządu za działanie, Premiera przy katastrofie Smoleńskiej, na rzecz obcego Państwa. Podsumowanie wyników bez nadzoru robiła firma zagraniczna, czy w Polsce nie ma rodzimych jednostek obliczeniowych?
Załączamy: Wniosek do Prokuratury o wznowienie postępowania.
 L.dz. SG 043/11. Gdańsk, dnia 17 października 2011 r.

 Szanowny Pan Bartosz Tomczak
 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście
 ul. Krucza 38/42
 00-512 Warszawa
 Sygn. akt I Ds. 652/11/BT
Wniosek o wznowienie śledztwa w sprawie sygn. akt I Ds. 652/11/BT, przeciwko Premierowi Rządu Donaldowi Tuskowi.
 Uzasadnienie
Po wydaniu Postanowienia Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa, Komisja Millera udowodniła, że lot do Smoleńska był lotem wojskowym, zatem nasz wniosek jest zasadny."
Podajemy link do Protestu Pana Puzyny: