Wnioski z odrzucenia protestu 2011 Bejdy, Puzyny i Wojdy

http://umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html