niedziela, 25 grudnia 2011

Skarga do Strasbourga


Protest wyborczy PuzynaWyjaśnienia do protestu


Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
DLA WYJAŚNIENIA OSZUSTWA WYBORCZEGO: SKARGA DO STRASBOURGA!!

skarga do Strabourga 2011

Tutaj jest moja skarga indywidualna z tekstem, który wydrukowałem, podpisałem i wysłałem do Strasbourga.
http://iddd.de/PKW/KlageanECHRStrasbourg.pdf

The electoral fraud in Poland, Parliamentary Elections 2011 - Polish voters were cheated! 
Der Wahlbetrug in Polen, Parlamentswahlen 2011, die polnischen Wähler wurden betrogen!


czwartek, 8 grudnia 2011

Wnioski z odrzucenia protestu 2011

Protest wyborczy PuzynaWyjaśnienia do protestu  |  Skarga do Strasbourga

Ludzie zadają mi pytanie, dlaczego tak ważny protest wyborczy:"Jak oszukać w wyborach informatyką?" nie jest w Polsce znany i rozpowszechniany przez opozycję. Proszę państwa, co to za opozycja, która wspólnie z rządem Tuska ma w najważniejszych sprawach takie same poglądy:

- w sprawie przynależności do Unii Europejskiej
- w sprawach energetycznych
- w sprawach globalnej ochrony klimatu
- w sprawie wielkich projektów jak składowania dwutlenku węgla pod ziemią, budowy elektrowni atomowych, wydobycia gazu z łupków, napromieniowania ludzi mikrofalami.

Dzisiaj Putin oskarżył USA o sterowanie protestami wyborczymi w Moskwie. Skąd my to znamy proszę spojrzeć na film "Economic hit man w Polsce" http://www.iddd.de/idbmedia.htm#film
Nic dziwnego, by polskie media się ruszyły, z takim protestem trzeba by pójść do ambasady USA, a ponieważ oszustwo wyborcze jest po linii USA -one milczą.

17.12.2011 - Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu  http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Krzysztof Puzyna
Hütten 118, 20355 Hamburg
Tel. 004940-342797

Do SN i do Prokuratora Generalnego E-mailem

Wnioski prezentowane są też na stronie
Uwagi z odrzucenia mojego protestu " Stronniczy Sąd Najwyższy":

Hamburg, 8.12.2011 r.

Wnioski z odrzucenia protestu wyborczego 2011 pani Teresy Wojdy i protestu pani Marii Bejdy przez Sąd Najwyższy i Prokuratora Generalnego.  

Skarga!


Uwagi organizacyjne: 
Protesty wyborcze pań Teresy Wojdy i Marii Bejdy były oparte na proteście wyborczym 2011 Krzysztofa Puzyny.
Całość Protestu Wyborczego 2011 znajduje się na blogu
lub pod

Skarżę decyzję Sądu Najwyższego (SN), gdyż SN zrobił wyjaśnienia z uwzględnieniem tylko jednej strony. SN nie uwzględnił wyjaśnień skarżącej pani Marii Bejdy i Teresy Wojdy, czy posiłkowo moich wyjaśnień do protestu, ale przejął bez konsultacji niezależnych informatyków, dodatkowe amatorskie wyjaśnienia strony dotkniętej oskarżeniem o fałszerstwo wyników wyborów, czyli wyjaśnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Stefana J. Jaworskiego.
 
Każdy uczciwy oskarżony, który nie rozumie, dlaczego został oskarżony powiedziałby jestem niewinny, oddalić proces. Jaworski widać, że informatyki nie rozumie. Skarżę, więc tą nieobiektywną samoobsługę w ocenie sytuacji i werdyktu SN do Prokuratora Generalnego!

Cytat jak u dołu ze str. 2 "Uczestnik postępowania - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie z 25 października 2011 r. (...)"

A więc, Pan Jaworski miał możliwość się wypowiedzieć przed SN przy rozpoznaniu, jako strona podejrzana, a właściwie oskarżona przez panią Wojda.
Natomiast ani Pani Bejda, ani Pani Wojda nie miały szansy do uzupełnień przy rozpoznaniu. Chociaż wyjaśnienia do protestu były w dyspozycji Sądu Najwyższego, a ich autor też stał do dyspozycji.

Moimi wyjaśnieniami do protestu dysponowały: Pani Bejda, Wojda, Ja oraz kancelaria SN i sala robocza SN. Sąd Najwyższy dostał moje wyjaśnienia w postaci załącznika do E-Maila, w postaci Faksu, i adresu strony internetowej.

Sąd Najwyższy w składzie
SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący)
SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca)
SSN Zbigniew Myszka

Popełnił wg mnie także dalsze, następujące błędy:
SN przekonywał, że tylko przy wprowadzaniu wyników istnieje możliwość zrobienia manipulacji. Jak pokazuję w "Wyjaśnieniach do Protestu"
błędy mogły powstać przy wyprowadzaniu wyników, w obszarze niekontrolowanym żadnymi przepisami i ustawami dotyczących liczenia wyników wyborów.
Punktem ciężkości moich przypuszczeń o manipulacji stanowił proces
WYCZYTYWANIA danych z bazy danych przetwarzanych w systemie aplikacji Dituel.
Dlatego z bardzo dużym prawdopodobieństwem NIEPRAWDĄ jest stanowisko Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Pana Stefana J. Jaworskiego, że "ustalenie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą następuje na podstawie protokołów z wyborów dostarczonych przez okręgowe komisje wyborcze. Jak tak było to, dlaczego Jaworski nie proponuje wglądu w te protokoły "

Panie Jaworski, proszę pokazać ręczne sumowania protokołów z wyborów z wszystkich okręgowych komisji wyborczych (okw). Zrobić skany tych protokołów i wstawić je do Internetu lub dopuścić ludzi do kontroli ręcznych rachunków.

Ale pan Jaworski i PKW tego nie zaproponowali, nie proponują i nie zamieścili na stronie PKW - tych oryginalnych skanów z protokołów okw, gdyż PKW sumowało i analiza danych następowała najprawdopodobniej przy pomocy aplikacji komputerowej Dituel.

Dla aplikacji Dituel podstawą obliczeń były dane wyczytywane z bazy danych, a nie wyniki z protokołów.
Niestety Pan Jaworski, SN i Prokurator Generalny nie chcą zrozumieć lub nie rozumieją, że wprowadzanie i wyczytywanie z bazy danych nie muszą być symetrycznymi procesami. Dane poprawnie mogą być wprowadzone, ale mogą być całkowicie niepoprawnie wyczytane, szczególnie, jeśli chce się sfałszować ostateczne wyniki wyborów!


Przy całkowicie nieprzejrzystym i nieopublikowanym systemie wyczytywania i przetwarzania wyników z bazy danych oszustwo wyborcze polega na manipulacji tych  ręcznie podpisanych, zweryfikowanych, wpisanych do systemu Dituel wyników z protokołów przy ich wyczytywaniu z bazy danych firmy Dituel.

Dlaczego SN nie chce pozwolić sprawdzić, czy sumowanie ręczne protokołów tylko 41 Okręgowych Komisji Wyborczych zgadza się z wynikami PKW obliczonymi w systemie komputerowym Dituel?

Podczas wyborów wyczytywanie z informatycznej bazy danych nie było weryfikowane, nie było też odpowiednich przepisów do takiej weryfikacji, natomiast były przepisy zmuszające do wprowadzania wyników do bazy danych.

Patrz więcej w "Wyjaśnieniach do Protestu"
Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie zawieszenia się strony PKW.
SN pisze: "strona internetowa http://pkw.gov.pl, której około godzinna przerwa w działaniu stanowi podstawę protestu, funkcjonuje niezależnie od systemu wspomagającego pracę organów wyborczych."

Jak może strona internetowa funkcjonować niezależnie, jeśli jest hostowana przez tą samą prywatną firmę, w tym samym pomieszczeniu i prawdopodobnie na tym samym serwerze! - Tu wyjaśnienia przez protokół naprawy pokazałby m.in. czy ta stronka nie była czasami na tym samym serwerze jak baza danych.

 Chodzi przecież o 2 maksymalnie o 4 numery IP. Byłoby logiczne, że są one na tym samym serwerze. Moja domena własna jest aktualnie hostowana na tym samym serwerze, na tym samym IP wspólnie z 82 innymi domenami. Przed laty miała wspólny IP z 400 Domenami. Takie wspólne miejsce z 82 innymi obcymi domenami na jednym serwerze jest szczególnie tanie, ale bezpieczne to nie jest..

Dlatego niepoparte dowodami, czy protokołem naprawy wypowiedzi SN są dowodem przynajmniej niechęci podania szczegółów. Ja rozumiem nieścisłe wypowiedzi SN, jako brak zrozumienia tematu od strony informatycznej - dlatego konsultacja konkurencyjnych ekspertów komputerowych, niż tych opłacanych przez PKW, może nawet z innych państw UE, byłaby minimum, aby rozwiać niesamowite wątpliwości, co do procederu ustalania wyników wyborczych.

Mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem z oszustwem wyborczym, szczególnie, że prokurator generalny umył ręce. Mój protest został odrzucony pod pretekstem, że nie istnieję, gdyż podpis elektroniczny się nie liczy. Jeśli ja nie istnieję to mianowana przeze mnie pełnomocniczka też nie istnieje...

Proszę o zajęcie stanowiska do 23 grudnia 2011 roku.

Z poważaniem z Hamburga
Krzysztof Puzyna

Załącznik

Całość na stronie

Postanowienie dla Teresy Wojdy

Str. 1
Sądu Najwyższy w składzie
SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący)
SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca)
SSN Zbigniew Myszka

Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy z protestu wyborczego w sprawie Teresy Wojda przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Postanawia:
Pozostawić protest bez dalszego biegu.

Str. 2
Uczestnik postępowania - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie z 25 października 2011 r., wnosząc na podstawie art. 241 § 1 i 3 w związku z art. 233 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) o pozostawienie protestu bez dalszego biegu wskazał, że ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu przez okręgowe komisje wyborcze odbywa się wyłącznie na podstawie protokołów głosowania sporządzonych, podpisanych i opatrzonych pieczęcią przez obwodowe komisje wyborcze. Analogicznie ustalenie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą następuje na podstawie protokołów z wyborów dostarczonych przez okręgowe komisje wyborcze.
Zarówno okręgowe komisje wyborcze, jak i Państwowa Komisja Wyborcza przed zatwierdzeniem protokołu sporządzonego przez odpowiednio obwodową komisję wyborczą lub okręgową komisję wyborczą sprawdzały, czy dane w protokole pokrywają się z danymi wprowadzonymi z protokołów do systemu informatycznego wspomagającego prace komisji. Nadto strona internetowa http://pkw.gov.pl, której około godzinna przerwa w działaniu stanowi podstawę protestu, funkcjonuje niezależnie od systemu wspomagającego pracę organów wyborczych. System ten natomiast przez cały czas działał poprawnie. Ponadto przerwa w działaniu tej strony miała miejsce w dniu głosowania około godziny 18.00, zatem na długo przed przystąpieniem przez organy wyborcze do ustalania wyników głosowania i wyników wyborów. Do chwili ogłoszenia wyników wyborów serwis http://pkw.gov.pl nie udostępniał żadnych informacji o wynikach głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania w dniu głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała jednocześnie, że wyniki głosowania były podawane do publicznej wiadomości na innej stronie -
http://wybory2011.pkw.gov.pl, po godzinie 21.00 9 października 2011 r.
Uczestnik postępowania - Prokurator Generalny w piśmie z dnia 27 października 2011 r. wniósł o pozostawienie protestu bez dalszego biegu wskazując, iż Teresa Wojda nie przedstawiła ani nie wskazała żadnych dowodów na poparcie podnoszonych przez nią zarzutów. (...)

środa, 7 grudnia 2011

STRONNICZY SĄD NAJWYŻSZY

 Protest wyborczy PuzynaWyjaśnienia do protestu  |  Skarga do Strasbourga

Niesolidni Sędziowie Sądu Najwyższego (SN) tworzą Stronniczy Sąd Najwyższy.
piątek, 2 grudnia 2011
"Sprawa" Krzysztof Puzyna
także na umtsno.com lub http://umtsno.blogspot.com
17.12.2011 - Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu  http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Do wiadomości Prezesa  Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego przez kancelarię SN /faksem i E-mailem

Prawo w Polsce ślepe i skorumpowane?
Szanowni Sędziowie SN mój adres pocztowy był dobry dla przesłania mi poświadczenia odbioru przez SN protestu wyborczego i wyjaśnień do niego, adres mojej pełnomocniczki był dobry dla przesłania decyzji o niezajęciu się przez SN sprawą kryminalnego oszustwa wyborczego. Mój adres pocztowy uchodził za potwierdzony, gdyż miałem korespondencję z Państwową Komisją Wyborczą, dzwoniłem także do kancelarii i na salę opracowań SN.  O uznaniu mojej pełnomocniczki przez Sąd Najwyższy przekonałem się telefonicznie rozmawiając z kancelarią SN. Wy jednak potraktowaliście mnie, jako cywilnego subiekta w sprawie Krzysztofa Puzyny i zastosowaliście paragraf o nieważności podpisu elektronicznego w moim faksie.
Jeszcze raz: mnie nie chodzi o sprawę Krzysztofa Puzyny, tylko o sprawę bezpieczeństwa narodowego- o SPRAWĘ PAŃSTWOWĄ, o RACJĘ STANU. Ja tą SPRAWĘ PRAWDOPODOBNEGO ISTOTNEGO OSZUSTWA WYBORCZEGO DO SPRAWDZENIA PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY, jako myślący, aktywny obywatel polski dostarczyłem do organu kontrolnego Państwa Polskiego - najpierw do Państwowej Komisji Wyborczej, następnie do Sądu Najwyższego. Sędziowie SN mieli państwowy obowiązek sprawę oszustwa wyborczego rozpatrzyć, obojętnie, kto ją podpisał!
Chodzi o bezpieczeństwo narodowe, a nie pozew obywatela Krzysztofa Puzyny przeciwko Rządowi, czy przeciwko Sądowi Najwyższemu.
To wy sędziowie SN, jako obywatele i sędziowie mieliście szansę i obowiązek sprawdzić, czy do rządów nad Polską obecna grupa rządowa doszła w imię Narodu Polskiego na podstawie legalnych wyborów, czy w imię interesów obcych, globalnych koncernów poprzez informatyczne fałszerstwo wyników wyborów.

Dopuszczając skargi od wszystkich obywateli i bez przymusu opieki adwokackiej, przejęliście całą odpowiedzialność w sprawach wagi państwowej na siebie, czyli na Sąd Najwyższy. Zamiast sprawę rozpatrzyć i ze względu na masywne wątpliwości przeliczyć protokoły wyborcze ręcznie, Sąd Najwyższy przez waszą decyzję zastosował paragraf o braku podpisu.

To jest tani trik w przypadku sprawy decydującej o losach milionów Polaków i Polski. Zastosowanie paragrafu o braku podpisu jest absolutnie nieadekwatne i świadczy o naciąganiu polskiego prawa na korzyść prawdopodobnie niewybranego przez wyborców ugrupowania!  Taki Sąd, który zamyka oczy przed treściami i faktami, powołując się na paragraf z podpisem nie przekonuje.

Szanowni Sędziowie zamykając oczy, udowodniliście współpracę z trzymającym aktualnie władzę reżimem oszustów wyborczych. Tak będę ich nazywać, gdyż dowolne bez kontroli prawem wyczytywanie i przetwarzanie z centralnej bazy danych wyników głosowania nie zostało zweryfikowane przeliczeniem ręcznym protokołów wyborczych z wszystkich okręgów wyborczych.

Panowie SSN przewodniczący Jerzy Kuźniar, sprawozdawca Bogusław Cudowski i Pani SSN Romualda Spyt udowodniliście własną niesolidność, a przez to niesolidność i stronniczość Sądu Najwyższego.

Z poważaniem
Mgr inż. Krzysztof Kajetan Puzyna

Str 1 Postanowienie SN dla M Bejda 16 listopada 2011


Str 2 Postanowienie SN dla M Bejda 16 listopada 2011


Str 3 Postanowienie SN dla M Bejda 16 listopada 2011


Str 3 Postanowienie SN dla T Wojda 16 listopada 2011


Str 2 Postanowienie SN dla T Wojda 16 listopada 2011


Str 1 Postanowienie SN dla T Wojda 16 listopada 2011