Odp.1 PKW-Drap


ziw-rd@poczta.kbw.gov.pl
AnKrzysztof Puzyna <kpuzyna@googlemail.com>;
marcin.lisiak@kbw.gov.pl
ccgrzegorz.gasior@kbw.gov.pl;
beata.tokaj@kbw.gov.pl;
Kazimierz Czaplicki <kazimierz.czaplicki@kbw.gov.pl>
Datum13. Oktober 2011 14:24
BetreffRe: Proszę podać schemat organizacji zliczania przkazywanych wyników!
Gesendet vonpoczta.kbw.gov.pl
Diese Nachricht ist vor allem aufgrund Ihrer Beteiligung an dieser Konversation wichtig.

Details ausblenden 13. Okt. (vor 6 Tagen) 
Witam,

W odpowiedzi na Pana pytanie przekazuję wykaz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej (umieszczonych na stronie http://pkw.gov.pl ), które normują
kwestie podniesione w Pana pytaniach.

1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-17-sierpnia-2011-r.html);
2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-12-wrzesnia-2011-r.html);
3.  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-6-czerwca-2011-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przekazywania-okregowej-komisji-wyborczej-w-warszawie-i-wlasciwej-dla-dzielnicy-srodmiescie-m-st-warszawy-wynikow-glosowania-i-protokolow-glosowania-z-obwodow-utworz.html);
4.  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-13-czerwca-2011-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przekazywania-okregowej-komisji-wyborczej-wlasciwej-dla-siedziby-armatora-wynikow-glosowania-i-protokolow-glosowania-z-obwodow-utworzonych-na-polskich-statkach-mors.html);

Wprowadzanie danych o wynikach głosowania i weryfikacja tych danych była wykonywana pod nadzorem właściwych komisji wyborcze.

Z poważaniem,
Romuald Drapiński

-----Oryginalna wiadomość----- From: Krzysztof Puzyna
Sent: Tuesday, October 11, 2011 5:23 PM
To: marcin.lisiak@kbw.gov.pl ; romuald.drapinski@kbw.gov.pl
Cc: grzegorz.gasior@kbw.gov.pl ; beata.tokaj@kbw.gov.pl
Subject: Proszę podać schemat organizacji zliczania przkazywanych wyników!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza