Protest wyborczy Puzyna

Patrz tu:
http://umtsno.blogspot.com/2011/10/protest-przeciwko-waznosci-wyborow-do.html